Замърсяването на водите – пагубно се отразява на планетата ни

Ръсел Бригс потъна – водата“ – по това заглавие вестници и медии съобщават на 18.08.1970 г., въпреки острите протести на световната общност, че 480 бетонови сандъци с нервопарализиращ газ, принадлежащи на Пентагона са потънали в Атлантически океан. Това станало на 600 фута от Флорида, а потъналият кораб се казвал „Ръсел Бригс“. Всеки един от сандъците съдържал отровен газ в 30 двуметрови ракети. Всички те били произведени в химически лаборатории на Америка.

По този повод английско списание „Скотсмън“ пише статия, която озаглавява: „Пентагонът превръща океана в убиец“. Уви с това не спират замърсяванията и опасните рискови ситуации, които човечество предприема, следвайки някакви цели. Всяка година милиони тонове нечистотии се изливат в морета и големи реки. Неизбежната последица от всичко това е, че голяма част от живота в моретата се загубва, а с него и частици от планетата ни.

Според специалисти по опазване на околната среда и минерални води, три са застрашаващите фактори на планетата ни и те са – ядрена буря при евентуална трета световна война, катастрофален недостиг на храни и натрупване на химически вещества във водите на океаните. Така със замърсяванията на водите рискът от превръщането на най-големите водоизточници на богатства ще се превърнат в убиец.

Замърсяванията на сладководните басейни с отпадъци от промишленост и битова смет се превърна в световно бедствие. Това не пощади и океаните като първоизточник на живот. Установено е, че ежеминутно се изливат стотици хиляди тона замърсени води. Всичко това все повече ни навежда на мисълта за бутилирана вода и консумацията й. Изправяме се пред още един проблем, които кара всеки разумен гражданин на тази планета – до кога обаче ще продължи всичко и дали един ден идните след нас поколения ще имат поне късмета, който ние днес имаме – да купуваме водата си?!